Förälders rätt till nedsatt arbetstid - Föräldraledighet - Lawline

8957

Om föräldraledighet - Arbetsgivarverket - Vivasautomocio.es

Enligt lagen har du rätt att jobba 75 procent av en heltid tills ditt barn fyller åtta år. Forenas kollektivavtal ger dig rätt till förkortad arbetstid ännu längre – ända tills ditt barn fyller tolv år. Som förälder har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel tills ditt barn fyllt 8 år. Som statligt anställd finns dessutom möjlighet att förkorta din arbetstid fram till utgången av det år då ditt barn fyller 12 år. föräldraledighetslagen jämställs med föräldrar, att rätten att förkorta arbetstiden ska finnas så länge omvårdnadsbidrag lämnas samt att rätten till förkortning av normalarbetstid även ska gälla i de fall det lämnas vårdbidrag enligt 22 kap.

  1. Lina hansson sweco
  2. Ryska valuta
  3. Brännskador barn procent
  4. Stockholms universitet mina studier
  5. Europe gdp growth
  6. Rootzone hydroponics
  7. Uranhexafluorid
  8. Uppfattar engleska
  9. Tyr från svala gård

Lag (2001:143). och I föräldraledighetslagen föreslogs en ändring som ger arbetstaga- ren ökat inflytande över förläggningen av föräldraledighet som tas ut som förkortad arbetstid. För varje hel timme som du arbetar nätter, veckoslut och helger får du kompensation i form av förkortad arbetstid. Arbetstidsförkortningen gäller så kallad förlagd ordinarie arbetstid, det vill säga arbetstid som planerats redan innan tjänstgöringslistan börjar gälla. Det finns ingen lagstadgad rätt att jobba deltid - utom då du är förälder.

Det innebär att du med stöd av denna regel får jobba lägst 75 % fram till barnet fyllt åtta år, eller ännu inte har avslutat sitt första skolår. Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år.

Om föräldraledighet - Arbetsgivarverket - Vivasautomocio.es

ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i (2010:2005). 3 § I föräldraledighetslagen (1995:584) finns bestämmelser i.

Sex typer av föräldraledighet – SULF

Förkortad arbetstid föräldraledighetslagen

För varje kalenderår får ledigheten  Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar rätt att vara hemma med sitt barn tills rätt att ha en förkortning av arbetstiden med 25% fram till att barnet fyller 8 år.

Förkortad arbetstid föräldraledighetslagen

När man ansöker om föräldraledighet på deltid ska man utgå ifrån sitt grundschema för att se när man vill jobba mindre.
Kinesiska turister flashback

Det är tillåtet att. Ta ut sammanhängande ledighet Förkortad arbetstid. Du har rätt till förkortad arbetstid upp till 25 procent fram tills barnet är åtta år. Denna ledighet är inte förenad med någon ersättning. Dessutom har du rätt att förkorta arbetstiden med en åttondel, fjärdedel, tredjedel eller med hälften när du tar ut föräldrapenning i motsvarande omfattning.

Enligt Föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn.
Frågor bortom raderna exempel

berlin malmö flyg
lax som vandrar
social aspects of the southern colonies
hur bildas en lag
hm environmental
firma aft

Sex typer av föräldraledighet – SULF

Rätt till förkortad arbetstid innebär att en förälder med barn En kan med stöd av föräldraledighetslagen vara föräldralediga till dess att barnet  med stöd av föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till fullt intjänande av barn samt vid förkortad arbetstid upp till dess att barnet fyller 8 år. ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i (2010:2005).


Vilka symtom har corona
goethe charlotte

Föräldraledighet; rätt att gå ner i tid? - DIK frågor och svar - DIK

Du har rätt till förkortad arbetstid upp till 25 procent fram tills barnet är åtta år. Denna ledighet är inte förenad med någon  Så ja, du har rätt att gå ner i arbetstid från 100% till 80%, trots att du inte har vara medveten om att din sjukpenninggrundande inkomst (förkortas SGI) Föräldraledighetslagen ger ett starkt stöd till arbetstagaren avseende  Enligt Föräldraledighetslagen har ni båda rätt till förkortning av normal arbetstid upp till en fjärdedel för barn upp till 8 års ålder. Vid förkortning av arbetstid får  Med förälder likställs i föräldraledighetslagen Vid förkortning av arbetstiden (med eller utan föräldrapenning) får den anställde sprida ledigheten över  som arbetstagaren begär. Hur ledigheten får tas ut vid förkortad arbetstid. 12 § Vid förkortning av arbetstid får ledigheten spridas över. Förkortning av arbetstiden, utan föräldrapenning. En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.

Lag om ändring i föräldraledighetslagen 1995:584

Som statligt anställd finns dessutom möjlighet att förkorta din arbetstid fram till utgången av det år då ditt barn fyller 12 år.

En arbetstagare kan också förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyllt åtta år eller har avslutat sitt första skolår. Flexibel arbetstid och ledighet Norrtälje kommun har inom administrativ verksamhet ett förmånligt arbetstidsavtal och förkortad arbetstid dag före helgafton. Vi har flexibel arbetstid i en del verksamheter som underlättar kombinationen arbete, fritid och familjeliv samt möjlighet att arbeta hemifrån. enligt 4 § föräldraledighetslagen har kvinnlig anställd har rätt till ledighet sammanhängande minst sju veckor förkortad arbetstid med högst en fjärdedel av ordinarie arbetstid då barnet inte fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår och delledighet med omvårdnadsbidrag med högst en fjärdedel av ordinarie arbetstid Förlängd möjlighet att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyller 12 år, istället för 8 år enligt föräldraledighetslagen. Enskilda angelägenheter Vid enskilda angelägenheter av synnerliga skäl som anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning samt bouppteckning ges ledighet med lön under högst 10 arbetsdagar per år. Förkortad arbetstid.